Mange salgsorganisationer passer godt på deres eksisterende kunder. Mange har dog ambitionen om større afsætning.

– Både til eksisterende og til nye kunder. Ofte melder 3 udfordringer sig:

Får vi udnyttet potentialet godt nok hos de eksisterende kunder? Er salget tilfældigt baseret eller strategisk planlagt? Har vi kompetencerne (og holdningerne) til at opdyrke og bearbejde nye kunder? 

Kort sagt: Gør vi det rigtige for de rigtige – på den rigtige måde?

For at forbedre SALGSEFFEKTIVITETEN skal SALGSPROFILEN, SALGSPROCESSEN og den produktive SALGSTID afspejle dét, der skal til for at nå målene.

For sikre det stærkeste fundament for succes, påvirker jeg alle 4 parametre og hjælper jer til at lykkes med at gøre det rigtige for de rigtige – på den rigtige måde.

Jeg hjælper dine sælgere til at skabe dén vækst og succes, du har ambitioner om.

I større og større udstrækning skal vi kommunikere og overbevise flere med få chancer for at lykkes.

I alle roller og funktioner skal vi præstere foran ”vores publikum”. Derfor træner vi ofte at bruge os selv effektivt i både opbygningen (viden og eksemplificering) og gennemførelsen (måden, vi præsenterer på). Du skal være det primære middel til at overbevise dit publikum.

Jeg fokuserer ofte på:

 • At skabe succesfulde præsentationer
 • At brænde igennem med overbevisning
 • Målgruppespecifik kommunikation
 • Matchning af forskellige typer
 • Opbygning af spændende og medlevende budskaber
 • DIN performance, når du er på – men baseret på effektiv forberedelse

ACTIO sværger ikke til en bestemt projektstyringsmodel. ACTIO hjælper jer med at lykkes med den model, der passer til jeres forretning og arbejdsmetode. Så uanset om I arbejder ud fra en fast projektstyringsmodel eller har egen arbejdsmetode og struktur, er det altid afgørende, at I holder både hastighed og retning i eksekveringen og udrulningen. Derfor arbejder ACTIO altid ud fra en robust plan, der tilpasses din model.

Årsagerne til, at projekterne enten ikke indfrier de rigtige strategiske målsætninger eller projekt-KPI´er eller at ressourcerne og scopet ændrer sig, skyldes som regel flere årsager. Derfor vil en grundig diagnose vise, om vi skal adressere…

Den strategiske sammenhængskraft:

 • Konkretisering af fælles målsætning
 • Fælles ansvar
 • Rolle-definition
 • Krav til en succesfuld projekt-organisation
 • Samarbejde og kommunikation
 • Kultur, teamånd og spilleregler

Projektstyring:

 • Business case og beslutning
 • Organisering
 • Projektering og planlægning
 • Styring
 • Monitorering af fremdrift
 • Rettidige beslutninger og tilpasninger

Projektledelse:

 • Udvikling af teamet (samarbejdet)
 • Udvikling af kompetencer
 • Individets 5 grundprincipper
 • Motivation af teamet
 • Motivation af interessenter

Står du ved en skillevej, ønsker du at bryde mønstre i din adfærd eller at nå andre mål end tidligere, har du brug for hjælp fra en ny kant. Jeg hjælper dig der, hvor du er og mod der, du gerne vil hen.

Forandring skaber forvandling – og forandringen starter ved dig.