Det første møde er som regel det sværeste, til gengæld er det gratis.

Jeg vil altid gerne høre om jeres målsætninger og udfordringer i en time eller to. Det er min erfaring, at de mest udbytterige møder finder sted, når begge parter er forberedte og klare i mælet  – vær derfor beredt på, at jeg vil spørge direkte til jeres ambition og strategiske målsætning, udgangspunktet og gaps! Ikke mindst hvilke resultater vi skal jagte sammen?

Til gengæld lover jeg at være velforberedt og klar på, hvad kan jeg løse og ikke løse, hvilke udbytter kan vi rejse forventning om og hvordan vi samarbejder med succes!

Vi igangsætter aldrig en proces sammen uden, at I har godkendt budgettet, som klart definerer, hvad I får for pengene og hvordan. Jeg giver jer det, I har brug for inden for de givne rammer.

I samarbejde med ACTIO vil I opleve en mærkbar forskel på kvalitet, som afspejler sig i et gennemarbejdet oplæg, hvor I vil kunne genkende jeres ambition. Jeg jagter at løse den rigtige udfordring – rigtigt.

ACTIO´s metode og tilgang skaber forandring igennem klar afbildning af kundens virkelighed, involvering og udvikling hele vejen. Og resultaterne kan naturligvis effektmåles over tid. Altså 4D!

1 Diagnose – At kende årsagen til gap´et
2 Design – At sikre ledelsesmæssig implementering, relevans og aktualitet
3 Development – At skabe udvikling og handling undervejs – direkte, mens vi er sammen
4 Do it – At sikre handling og fremdrift – opfølgning og effektmåling

ACTIO er altid indenfor en armslængde. Jeg er der for kunden og siger det, jeg mener, der er til mine kunders bedste.

Projektledelse for mig er, når du oplever, at der er styr på processen og forandringen er synlig.

Jeg vil agere som ledelsens forlængede arm og optræder loyal i alle aspekter. Jeg motiverer til forandring. Du kan regne med mig!