Der er en stigende efterspørgsel og øget fokus på at styrke organisationen, at sætte den strategiske retning for de kommende år, og ikke mindst at holde på og udvikle de menneskelige ressourcer. Stort set alle større virksomheder ansætter HR Business Partneres i stor stil for netop at sikre dette fokuserede bindeled mellem strategi, forretning og organisation.

Som mindre virksomhed er der sjældent økonomi og opgaver til at udfylde en sådan rolle fuldt ud. Men behovet er der og konsekvensen af ikke at have ”løsningen” på plads i tide, er ofte mere risikofyldt. Det er dyrt ikke at have styr på HR i tide.

I en travl hverdag er det let at udskyde eller nedprioritere de aktiviteter, der vedrører udvikling af organisationen og de menneskelige faktorer. Ligesom det ofte ses, at den strategiske plan først lægges et godt stykke inde i den nye periode – med mindre vi selvfølgelig blot behøver at gøre, som vi plejer. Det er et naturligt valg, da den strategiske HR ressource ofte mangler og det tager tid selv at eksekvere. Ofte kan vi også udskyde indsatsen til senere. Men det er med en vis risiko for, at det kan være et øjeblik for sent.

Derfor er den god idé at være på forkant med udviklingen og ambitionerne i din forretning – UDEN AT SKULLE ANSÆTTE EN FULDTIDS HR.

Du har mulighed for at skalere op (og ned), som virkeligheden udvikler sig. Du har en stærk HR og ledelses-kompetence lige ved hånden, som du ikke først skal lede efter.

Så hvis du har nogle mål, som du gerne vil nå og erkender, at der er brug for en forlænget arm, så lad os tage et uforpligtende møde, så jeg kan sætte mig grundigt ind i de opgaver, som jeg eventuelt kunne hjælpe jer med og hvordan den rette løsning ville se ud.

1)               Vi starter naturligvis op med et uforpligtende møde, hvor vi taler om mulighederne og hvordan jeg bedst hjælper jer

2)               Du modtager en plan for, hvilke HR opgaver skal løses inden for 3-6 måneder med prioritering og tidsplan.

3)               1. dag afdækning og introduktion til virksomheden

4)               Typisk 1-2 faste dage pr. måned jf. planen

5)               Forud for hver aktivitet 2 timer planlægning, kommunikation, intern koordinering og forberedelse

6)               Afrapportering slut hver måned samt justering af den kommende måneds plan og prioritering

7)               Afregning baseret på antallet af dage den foregående måned

Hvilke opgaver hjælper jeg typisk med?

o                En klar vækststrategi med en veldefineret køreplan

o                Øget momentum og fokus i hele organisationen

o                Øget motivation og trivsel

o                Kompetence- og konceptudvikling indenfor salg, ledelse og kommunikation

o                Virksomhedens værdier, kultur og samarbejde

o                HR årshjulet med MUS og opfølgning

o                Rekruttering, ansættelse, on-boarding – af nye medarbejdere og ledere på alle niveauer

o                Salgs- og performanceledelse