ACTIO hjælper dig med at komme fra mål til handling.

Når ACTIO indgår i strategi-processer, er det for at skabe rammerne for:

 • Succesfuld eksekvering
 • Øget performance ledelse
 • Organisatorisk ejerskab og handling

Jeg stiller diagnosen og hjælper dig til at holde styr på din strategiske sundhedstilstand, så du er sikker på at træffe de rigtige beslutninger i tide om at gøre det rigtige, rigtigt.

Jeg anvender effektive LEAN metoder og fokuserer på involvering og fastholdelse. Jeg hjælper kunderne hele vejen – den rigtige strategi, de rigtige strategiske fokusområder, skaber og monitorerer forudsætningerne for at lykkes, sætter det rigtige hold i din resultatskabende del af organisationen og… er med dig hele vejen!

Det er kulturen, som skal understøtte virksomheden og virksomhedens mål, ikke omvendt. Vækst- og forandringsprocesser udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Der skal skabes synergi og sammenhæng mellem den gamle kultur og fremtidens kultur. En stærk performancekultur er mere end bare ambitiøse målsætninger og tæt opfølgning. Det handler om, at organisationen VIL og tager ejerskab.

Nøglen til vækst findes i virksomhedens DNA. Vækstmål og forventninger om forandring udfordrer ofte kulturen i virksomheden. Der skal skabes synergi og sammenhæng mellem den gamle kultur og fremtidens kultur.

Er der den gejst, den SULT, den forandringsvilje til både at ville begynde at gøre og stoppe med at gøre det, der skal til – for at lykkes med jeres ambitiøse mål?

Virksomhedens DNA får jer til at stå sammen om det rigtige. Når jeg kigger på kulturen, kigger jeg ikke på om I kan, men om I VIL og lukker det rigtige gap. Jeg igangsætter dét, der skal til for, at kulturen emmer af det, I ønsker for fremriden.

For at eksekvere strategien og nå fremtidens mål, er der behov for klargøring af ledelseslaget til nyt paradigme og fremtidig vækst. Mange oplever behovet for at styrke ledelseskompetencerne i at bedrive reel ledelse i praksis. Ledelse, der er forankret i adfærd sikrer et solidt fundament. Fremtiden kalder på en stærk dynamisk ledelse, der står tættere sammen og hvor den enkelte leder formår at udnytte og udvikle medarbejderne styrker og forudsætninger for at lykkes.

For mig er ledelse:

 • At gå forrest, altid
 • At stå på mål for egne og medarbejdernes handlinger, i adfærd
 • At sikre fundamentet for, at medarbejderne både VIL og KAN
 • At skabe resultater med og igennem andre, imod de forretningsmæssige mål
 • At sikre strategisk sammenhæng og eksekvering, med mening
 • At få mennesker til at lykkes af både lyst og nød…

Dét, hjælper jeg dine ledere med at kunne i praksis.

Jeg oplever, at mange salgsorganisationer passer godt på deres eksisterende kunder.
Mange sidder dog også nu med ambitionen om større afsætning – både til eksisterende og til nye kunder. Ofte melder 3 udfordringer sig:

Får vi udnyttet potentialet godt nok hos de eksisterende kunder? Er salget tilfældigt baseret eller strategisk planlagt? Har vi kompetencerne (og holdningerne) til at opdyrke og bearbejde nye kunder? 

Kort sagt: Gør vi det rigtige for de rigtige – på den rigtige måde?

For at forbedre salgseffektiviteten skal salgsprofilen, salgsprocessen og den produktive salgstid afspejle det, der skal til for at nå målene. Det stærkeste fundament for succes påvirkes af 4 parametre: målstyring, antallet af indsatser, prioritering og kvaliteten af salgsarbejdet (kompetencer). Jeg kigger på alle 4 parametre og hjælper jer til at lykkes med at gøre det rigtige for de rigtige – på den rigtige måde.

Jeg hjælper min kunde med at sikre det afsætningsmæssige (kompetencemæssige) grundlag – og dygtiggør de medarbejdere, der skaber væksten.

I større og større udstrækning skal vi kommunikere og overbevise flere med få chancer for at lykkes.

I alle roller og funktioner skal vi præstere foran ”vores publikum”. Derfor træner vi ofte at bruge os selv effektivt i både opbygningen (viden og eksemplificering) og gennemførelsen (måden, vi præsenterer på). Du skal være det primære middel til at overbevise dit publikum.

Jeg fokuserer ofte på:

 • At skabe succesfulde præsentationer
 • At brænde igennem med overbevisning
 • Målgruppespecifik kommunikation
 • Matchning af forskellige typer
 • Opbygning af spændende og medlevende budskaber
 • DIN performance, når du er på – men baseret på effektiv forberedelse

ACTIO sværger ikke til en bestemt projektstyringsmodel. ACTIO hjælper jer med at lykkes med den model, der passer til jeres forretning og arbejdsmetode. Så uanset om I arbejder ud fra en fast projektstyringsmodel eller har egen arbejdsmetode og struktur, er det altid afgørende, at I holder både hastighed og retning i eksekveringen og udrulningen. Derfor arbejder ACTIO altid ud fra en robust plan, der tilpasses din model.

Årsagerne til, at projekterne enten ikke indfrier de rigtige strategiske målsætninger eller projekt-KPI´er eller at ressourcerne og scopet ændrer sig, skyldes som regel flere årsager. Derfor vil en grundig diagnose vise, om vi skal adressere…

Den strategiske sammenhængskraft:

 • Konkretisering af fælles målsætning
 • Fælles ansvar
 • Rolle-definition
 • Krav til en succesfuld projekt-organisation
 • Samarbejde og kommunikation
 • Kultur, teamånd og spilleregler

Projektstyring:

 • Business case og beslutning
 • Organisering
 • Projektering og planlægning
 • Styring
 • Monitorering af fremdrift
 • Rettidige beslutninger og tilpasninger

Projektledelse:

 • Udvikling af teamet (samarbejdet)
 • Udvikling af kompetencer
 • Individets 5 grundprincipper
 • Motivation af teamet
 • Motivation af interessenter

Står du ved en skillevej, ønsker du at bryde mønstre i din adfærd eller at nå andre mål end tidligere, har du brug for hjælp fra en ny kant. Jeg hjælper dig der, hvor du er og mod der, du gerne vil hen.

Forandring skaber forvandling – og forandringen starter ved dig.